Kommissionens forordning (EF) nr. 2402/2001 af 7. december 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager