Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9888 – SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 226/10