Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9888 – SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 226/10