Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9888 – SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 226/10