Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9888 – SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 226/10