Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9888 – SEGRO / PSPIB / SELP / Target Portfolio) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 226/10