2001 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 77/2001 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1547/1999 ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1420/1999 priedus, susijusius su kai kurių rūšių atliekų vežimu į Albaniją, Braziliją, Bulgariją, Burundį, Jamaiką, Maroką, Nigeriją, Peru, Rumuniją, Tunisą ir Zimbabvętekstas svarbus EEE.