ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0766/03 υποβολή: Isidoro Sánchez García (ELDR) προς το Συμβούλιο. Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στη Δυτική Σαχάρα.