JELENTÉS az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) Regionális Fejlesztési Bizottság Előadó: Younous Omarjee