Sag C-645/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. april 2018 — Conseils et mise en relations (CMR) SARL mod Demeures terre et tradition SARL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — selvstændige handelsagenter — direktiv 86/653/EØF — handelsagentens ret til en godtgørelse eller skadeserstatning efter handelsagenturkontraktens ophør — artikel 17 — udelukkelse af retten til godtgørelse i tilfælde af opsigelse af handelsagenturkontrakten under den i aftalen omhandlede prøveperiode)