Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1789 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību