Verklaring van de Raad over de governance met betrekking tot het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa als wereldspeler 2021/C 226 I/03