Cauzele T-429/13 și T-451/13: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2018 – Bayer CropScience și alții/Comisia [„Produse de protecție a plantelor — Substanțele active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid — Reexaminarea aprobării — Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 — Interdicția de utilizare și de vânzare a semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin substanțele active în cauză — Articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1107/2009 — Principiul precauției — Proporționalitate — Dreptul de a fi ascultat — Răspundere extracontractuală”]