Обменен курс на еврото (Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.) 10 ноември 2020 година 2020/C 380/03