2019 m. sausio 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/132, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise