Sag C-53/16 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 24. januar 2017 — Carsten René Beul mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — annullationssøgsmål — de finansielle markeders funktion — krav til udførelsen af lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden — forordning (EU) nr. 537/2014 — regler for organisation og udvælgelse af revisorer og revisionsfirmaer for virksomheder af interesse for offentligheden — ikke individuelt berørt — åbenbart afvisningsgrundlag)