Rådets förordning (EG) nr 1388/95 av den 15 juni 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3928/92 om upprättandet av ett pilotprogram för NAFO-observatörer ombord på gemenskapens fiskefartyg som verkar inom området där konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (NAFO) är tillämplig