Lieta C-256/19: Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 2. jūlija rīkojums (Verwaltungsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tiesvedība, ko uzsākusi S.A.D. Maler und Anstreicher OG (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – LES 19. panta 1. punkta otrā daļa – Efektīva tiesiskā aizsardzība jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības – Tiesnešu neatkarības princips – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants – Tiesas kompetence – LESD 267. pants – Pieņemamība – Valsts tiesību normas par lietu sadali tiesā – Tiesību aizsardzības līdzeklis – Interpretācija, kas ir nepieciešama, lai iesniedzējtiesa varētu taisīt spriedumu – Acīmredzama nepieņemamība)