Byla C-265/19: 2020 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartis (Verwaltungsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje pradėtoje S.A.D. Maler und Anstreicher OG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis – ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa – Veiksminga teisminė gynyba Sąjungos teisei priklausančiose srityse – Teisėjų nepriklausomumo principas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Teisingumo Teismo jurisdikcija – SESV 267 straipsnis – Priimtinumas – Nacionalinės nuostatos dėl bylų paskirstymo teisme – Teisių gynimo priemonė – Išaiškinimas, būtinas tam, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas galėtų priimti sprendimą – Akivaizdus nepriimtinumas)