A Bizottság közleménye – Adatvédelmi technikai iránymutatás az 1107/2009/EK rendelet szerint (EGT-vonatkozású szöveg.)