Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/935 (2019. gada 16. aprīlis), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz analīzes metodēm vīnkopības produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai un paziņojumiem par dalībvalstu lēmumiem saistībā ar spirta dabiskās koncentrācijas paaugstināšanu