Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/935, 16. aprill 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste füüsikaliste, keemiliste ja organoleptiliste omaduste analüüsimeetoditega ning teatamisega liikmesriikide otsustest naturaalse alkoholisisalduse suurendamise kohta