ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 694/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1995 για καθορισμό των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων βοοειδών καθώς και βοείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου