Uredba Komisije (EU) 2019/988 z dne 17. junija 2019 o popravku francoske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Besedilo velja za EGP.)