Regulamentul (UE) 2019/988 al Comisiei din 17 iunie 2019 de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE.)