Komisijas Regula (ES) 2019/988 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko labo Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, franču valodas versiju (Dokuments attiecas uz EEZ.)