Komission asetus (EU) 2019/988, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)