Komisjoni määrus (EL) 2019/988, 17. juuni 2019, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) prantsuskeelset versiooni (EMPs kohaldatav tekst)