Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een speciaal steunprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en over de ontwerp-mededeling aan de lid-staten tot vaststelling van richtsnoeren voor een initiatief in het kader van het speciaal steunprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de aangrenzende graafschappen van Ierland