Полагане на клетва от новите съдии в Съда на публичната служба