2015 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/155 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Prekybos prekėmis komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl tarifinių kvotų administravimo taisyklių priėmimo