Skriftlig forespørgsel E-3732/05 af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) til Kommissionen. Udviklingen i gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Interreg III