Sag C-880/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. april 2020 — VZ mod Eurowings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Düsseldorf — Tyskland)