Sag C-33/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. juli 2012 — sag indledt af A Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Sjette direktiv — fritagelser — artikel 15, nr. 6) — fritagelse af leveringer af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik — levering af luftfartøjer til en erhvervsdrivende, som stiller dem til rådighed for et sådant selskab — begrebet »flyv(ning) i udenrigstrafik (mod betaling)« — charterfly)