Skriftlig forespørgsel E-2996/10 af Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen. Revision af listen over prioriterede stoffer omfattet af rammedirektivet om vand