Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktikos rinkinys. II dalis, Bendrasis Teismas. 2010-3/4(A)