Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/106 z dne 28. januarja 2021 o podaljšanju ukrepa, ki ga je sprejelo francosko ministrstvo za ekološki prehod, ki dovoljuje dostopnost na trgu in uporabo razkužil, ki vsebujejo propan-2-ol, v skladu s členom 55(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 380) (Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)