Pakeistas pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės