Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie#KAPITOLA VI - ZÁSOBOVÁNÍ#Oddíl 1 - Agentura#Článek 54