1986 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1174/86, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 706/73 dėl Bendrijos tvarkos, skirtos prekybai žemės ūkio produktais ir taikomų Lamanšo sąsiaurio saloms bei Meno salai