Written question E-007396/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. L-istat ta’ implimentazzjoni tal-programmi tal-Pjan ta’ Qafas Strateġiku Nazzjonali rigward ċerti siti arkeoloġiċi fil-Prefettura tal-Arkadia