Zadeva C-450/19: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. januarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Postopek, ki ga je začel Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Predhodno odločanje – Konkurenca – Člen 101 PDEU – Omejevalni sporazumi – Prikrojevanje ponudb v postopkih javnega razpisa – Določitev trajanja kršitvenega obdobja – Vključitev obdobja, v katerem so udeleženci omejevalnega sporazuma izvajali protikonkurenčni sporazum – Gospodarski učinki protikonkurenčnega ravnanja – Prenehanje kršitve ob dokončni oddaji naročila)