Cauza C-450/19: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 ianuarie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – Procedură inițiată de Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Trimitere preliminară – Concurență – Articolul 101 TFUE – Înțelegeri – Manipularea unor proceduri de cerere de ofertă – Stabilirea duratei încălcării – Includerea perioadei în care participanții la înțelegere au pus în aplicare acordul anticoncurențial – Efecte economice ale comportamentului anticoncurențial – Încetarea încălcării în momentul atribuirii definitive a contractului)