Asia C-450/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.1.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein hallinto-oikeus – Suomi) – Asia, jonka on pannut vireille Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Ennakkoratkaisupyyntö – Kilpailu – SEUT 101 artikla – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Tarjouskeinottelu – Rikkomisajanjakson keston määrittäminen – Sen ajanjakson laskeminen mukaan, jonka aikana kartelliin osallistujat sovelsivat kilpailunvastaista sopimusta – Kilpailunvastaisen menettelyn taloudelliset vaikutukset – Rikkomisen päättyminen sinä ajankohtana, kun hankintasopimuksen sopimuspuoli valitaan lopullisesti)