Kohtuasi C-450/19: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. jaanuari 2021. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetluses, mille algatas Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Eelotsusetaotlus – Konkurents – ELTL artikkel 101 – Keelatud kokkulepped – Manipuleerimine hankemenetlustega – Rikkumise kestuse kindlakstegemine – Selle ajavahemiku kaasaarvamine, mille vältel kartelliosalised rakendasid konkurentsivastast kokkulepet – Konkurentsivastase tegevuse majanduslik mõju – Rikkumise lõpetamine hankelepingu lõpliku sõlmimise hetkel)