2018 m. liepos 6 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2018/18)