Euroopan keskuspankin suositus, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/18)