Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 6ης Ιουλίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (ΕΚΤ/2018/18)