C-352/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. május 20-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Modehuis A. Zwijnenburg BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Jogszabályok közelítése — 90/434/EGK irányelv — A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszere — A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja — A vagyonátruházási illetékre való alkalmazhatóság)