Ehdotus: neuvoston asetus (EU) N:o .../2010 tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 234/2004 muuttamisesta (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhdessä esittämä)